top of page

IZJAVA O PRIVATNOSTI

Udruga Turnaround Management Association Croatia, Ulica grada Vukovara 269f, Zagreb (dalje u tekstu: „TMA Croatia“, „mi“ ili „nas“) zaštitu Vaših osobnih podataka smatra najvišim prioritetom. Zbog profesionalne obveze povjerljivosti, predani smo krajnjem poštivanju tajnosti podataka. Stoga se prilikom korištenja Vaših osobnih podataka pridržavamo i svih propisa o zaštiti podataka, uključujući, ali ne ograničavajući se na odredbe Opće uredbe o zaštiti podataka EU (u nastavku: „GDPR“).

 

Vaše osobne podatke obrađujemo na temelju Vaše privole odnosno na temelju bilo koje druge pravne osnove u skladu s GDPR-om i u skladu s odredbama o zaštiti podataka i građanskog prava. Vaše osobne podatke obrađujemo onoliko dugo koliko je potrebno za ostvarenje svrhe radi koje obrađujemo osobne podatke, odnosno dok ne povučete svoju privolu za obradu, ovisno o slučaju.

 

Prikupljamo samo osobne podatke koji su potrebni za obavljanje aktivnosti i ispunjenje ciljeva udruge TMA Croatia ili podatke koje ste nam dobrovoljno dostavili i za korištenje istih dali potrebnu privolu. Imajte na umu da pod određenim okolnostima možemo odbiti suradnju ako ne dostavite ili dostavite nepotpune osobne podatke koji su potrebni za obavljanje naših aktivnosti i ispunjenje naših ciljeva.

 

Kao naš suradnik ili općenito kao ispitanik prema GDPR-u imate pravo na:

  • pristup svojim osobnim podacima;

  • ispravak i brisanje osobnih podataka;

  • ograničenje obrade osobnih podataka; 

  • prenošenje osobnih podataka; i 

  • pravo na prigovor na obradu osobnih podataka.

 

Napominjemo kako smo poduzeli i poduzimamo odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere kako bismo osigurali zaštitu Vaših osobnih podataka, posebno od neovlaštenog, nezakonitog ili slučajnog pristupa, obrade, gubitka, korištenja i neovlaštenog mijenjanja. Unatoč našem nastojanju da u svakom trenutku osiguramo primjereno visoki standard dužne pažnje, ne može se isključiti mogućnost da će ostale osobe pristupiti ili koristiti informacije koje ste dostavili putem interneta. Imajte na umu da stoga ne možemo preuzeti nikakvu odgovornost za otkrivanje podataka u slučaju pogrešaka u prijenosu podataka i/ili neovlaštenog pristupa trećih osoba koje nismo uzrokovali (npr. hakiranje računa elektroničke pošte ili telefona, presretanje faks poruka).

 

Vaši osobni podatci obrađuju se u pravilu u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji. Međutim, naše aktivnosti obavljamo i u suradnji s određenim organizacijama koje se nalaze izvan Europske unije. U slučaju međunarodnog prijenosa podataka u države izvan Europske unije koje nisu obuhvaćene odlukom o primjerenosti Europske komisije (npr. EU-SAD Štit privatnosti), TMA Croatia primjenjuje odgovarajuće pravne mehanizme kako bi osigurao dovoljnu razinu zaštite podataka u skladu sa zahtjevima europskog zakonodavstva (npr. Standardne klauzule o zaštiti podataka prihvaćene od strane Europske komisije).

 

Sva pitanja u vezi s ovom Izjavom, zaštitom privatnosti i osobnih podataka, ili načinima, razlozima i sigurnošću obrade moguće je uputiti našem Službeniku za zaštitu podataka na:

Službenik za zaštitu podataka

Turnaround Management Association Croatia

Ulica grada Vukovara 269f

10 000 Zagreb

E-mail: info@tma-croatia.com

 

Međutim, ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom ili općenito imate primjedbe na naše djelovanje i način na koji obrađujemo Vaše osobne podatke, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka (https://azop.hr/), koja je kao nadzorno tijelo nadležna za omogućivanje ostvarivanja prava pojedinaca u Republici Hrvatskoj.

 

Ova Izjava o privatnosti se primjenjuje od 11. veljače 2019.

bottom of page