top of page

O TMA Croatia

TMA Croatia je osnovana od strane članova osnivača koji su ujedno i prvi članovi Upravnog odbora udruge: Hrvoje Drakler, Direktor Sektora naplate i upravljanja lošim plasmanima, Erste Banka; Mirna Marović, Predavač, Zagrebačka škola ekonomije i managementa (ZSEM); Igor Benaković, Direktor, Poslovna riznica d.o.o.; Michael Cullinane, Direktor, EMSA Capital; Tomislav Čorak, Principal, Boston Consulting Group; Michael Glazer, Dirketor, SEE Regional Advisory d.o.o.; Beata Glinska, Partner, Odvjetničko društvo Glinska & Mišković d.o.o.; Andrej Grubišić, Partner, Grubišić & Partneri d.o.o.; Lena Habuš, Direktorica, Ernst & Young Savjetovanje d.o.o.; Darija Hikec, Viši menadžer, Pricewaterhouse Coopers Savjetovanje d.o.o.; Krunoslav Šimatović, Direktor, Nexus Private Equity Partneri d.o.o. 

 

TMA Croatia nevladina je, nepolitička i neprofitna udruga, osnovana na neodređeno vrijeme u svrhu postizanja ciljeva u području upravljanja restrukturiranjem poslovanja i financija poslovnih subjekata kako bi prevladali financijske i ostale poteškoće povezane s upravljanjem restrukturiranjem i ostvarivanjem poslovnog preokreta (engl. turnaround). Udruga obavlja svoje aktivnosti u suradnji s organizacijom TMA Global.

Udruga Turnaround Management Association Croatia (TMA Croatia) osnovana je 2015. godine kao lokalni ogranak organizacije TMA Global, međunarodne organizacije sa sjedištem u Chicagu u SAD-u posvećene korporativnom restrukturiranju.

 

Organizacija Global TMA osnovana je 1988. godine kao jedina međunarodna organizacija posvećena korporativnom restrukturiranju. TMA Global strukovno je udruženje s više od 9300 članova u 49 lokalnih ogranaka širom svijeta, u SAD-u, Australiji, Brazilu, Češkoj, Finskoj, Francuskoj, Njemačkoj, Irskoj, Italiji, Japanu, Nizozemskoj, Južnoafričkoj Republici, Španjolskoj, Švedskoj, Tajvanu, Velikoj Britaniji i drugim zemljama. Članovi ovog strukovnog udruženja koje djeluje preko lokalnih ogranaka pretežno su konzultanti posvećeni korporativnom restrukturiranju (43 % ukupnog broja članova), dok ostali članovi dolaze iz profesionalnih djelatnosti uključenih u proces korporativnog restrukturiranja, uključujući računovođe, odvjetnike, bankare i ostale kreditore, private equity ili druge investitore, stečajne upravitelje, likvidatore, predstavnike vlade ili regulatornih tijela te predstavnike akademske zajednice.

 

TMA Europa strukovno je udruženje 11 europskih TMA ogranaka, a djeluje kao forum za poboljšanje pravnog i poslovnog okruženja u korporativnom restrukturiranju u zemljama članicama Europske unije, omogućuje razmjenu pozitivnih iskustava i širenje dobre poslovne prakse te priliku za networking i pronalaženje ulagača diljem kontinenta putem redovitih biltena i na godišnjoj konferenciji TMA Europe.

 

TMA Croatia nevladina je, nepolitička i neprofitna udruga, osnovana na neodređeno vrijeme u svrhu postizanja ciljeva u području upravljanja restrukturiranjem poslovanja i financija poslovnih subjekata kako bi prevladali financijske i ostale poteškoće povezane s upravljanjem restrukturiranjem i ostvarivanjem poslovnog preokreta (engl. turnaround). Udruga obavlja svoje aktivnosti u suradnji s organizacijom TMA Global.

 

Ciljevi udruge TMA Croatia uključuju:

 

  • razmjenu iskustava i znanja, kao i kontinuiranu edukaciju s ciljem obrazovanja članova u pružanju usluge upravljanja i restrukturiranja kao neovisnih profesionalaca ili u drugim ulogama (npr. kao financijeri i dr.) te stjecanje dodatnih znanja korisnih za njihovo zanimanje, tj. njihovu ulogu u procesu restrukturiranja;

  • povezivanje članova s drugim profesionalcima, preko organizacije TMA International i sudjelovanjem u radu organizacije TMA International na druge načine, na seminarima, kongresima, konferencijama i drugim događanjima;

  • širenje znanja uvođenjem i promoviranjem najbolje međunarodne tržišne prakse među poslovnim subjektima u vezi s upravljanjem restrukturiranjem s ciljem unaprjeđenja upravljanja tim procesom unutar poslovnih subjekata koji imaju financijskih, operativnih i drugih poteškoća te pružanje profesionalnih usluga potrebnih u tom procesu, uključujući i obrazovanje članova uprava / rukovodećih članova poslovnih subjekata;

  • povezivanje s državnim, regulatornim i drugim interesnim skupinama u svrhu promoviranja najbolje međunarodne tržišne prakse u pravnom i regulatornom okruženju.

 

Osnivači udruge TMA Hrvatska (ujedno i prvi članovi upravnog odbora):

TMA Croatia managing board
bottom of page